Shaolin mesterek, tanárok

 1. Shigong Shi De Yang
 2. Shigong Carter Wong
 3. Shifu Robert Lyons
 4. Shifu Serflek József
 5. Shifu Tekula Zsolt
 6. Shifu Darrell Lewis
 7. Shiheng Ambruzs Szabolcs
 8. Shiheng Bíró Gergő
 9. Shiheng Kiss László
 10. Shiheng Kovács Géza
 11. Shiheng Kovacsek Zoltán
 12. Shiheng Ligeti Ernő
 13. Shiheng Mike Sándor
 14. Shiheng Sokorai Viktor
 15. Shiheng Szász János
 16. Shiheng Varga István
 17. Jiaolian Balogh Péter
 18. Jiaolian Belovai Kristóf
 19. Jiaolian Bitai Tamás
 20. Jiaolian Dávid István
 21. Jiaolian Hajdó József
 22. Jiaolian Herczeg András
 23. Jiaolian Klein Alice Tünde
 24. Jiaolian Kovács Gábor
 25. Jiaolian Kovács Péter
 26. Jiaolian Kövér Kristóf
 27. Jiaolian Lengyel Balázs
 28. Jiaolian Lévay Zsuzsanna
 29. Jiaolian Major Sándor
 30. Jiaolian Mesibriczki Krisztina
 31. Jiaolian Nagy Gábor Viktor
 32. Jiaolian Orth Gábor
 33. Jiaolian Somssich Botond
 34. Jiaolian Szabó Viktor
 35. Jiaolian Zrena Károly
 36. Zhujiao Fogd Viktória
 37. Zhujiao Gallatz Imre
 38. Zhujiao Kovács Zoltán Norbert
 39. Zhujiao Molnár Gabriella
 40. Zhujiao Otterbein Bernadett
 41. Zhujiao Takács Előd
 42. Zhujiao Telekdi Ákos
 43. Zhujiao Wolff Katalin