Taiji mesterek

 1. Shifu Duan Zhi Chao
 2. Shifu Yu Li
 3. Shifu Vadas Mihály
 4. Jiaolian Bálint Krisztina
 5. Jiaolian Bánki Máté
 6. Jiaolian Bordás Éva
 7. Jiaolian Dienes Ibolya
 8. Jiaolian Doór Béla
 9. Jiaolian Egyed Ildikó
 10. Jiaolian Foki Ljiljana
 11. Jiaolian Galócsy Dávid
 12. Jiaolian Horváth Péter
 13. Jiaolian Husz Gabriella
 14. Jiaolian Juhász Attila
 15. Jiaolian Jutasi Zsuzsanna
 16. Jiaolian Kathy Li
 17. Jiaolian Klein Alice Tünde
 18. Jiaolian Krémer Sára
 19. Jiaolian Ma Yijie
 20. Jiaolian Matkovics Marianna
 21. Jiaolian Melis Ferenc
 22. Jiaolian Molnár Hajnalka
 23. Jiaolian Parragh Csaba
 24. Jiaolian Pócz Szilvia
 25. Jiaolian Réfát Anikó
 26. Jiaolian Réti Ágnes
 27. Jiaolian Sárasi György
 28. Jiaolian Sétáló Tímea
 29. Jiaolian Szabó Csilla
 30. Jiaolian Szabó Szilvia
 31. Jiaolian Szalka Tamás
 32. Jiaolian Szöllössi Ferenc
 33. Jiaolian Szy György
 34. Jiaolian Takács Gergely
 35. Jiaolian Tokody Csaba
 36. Jiaolian Tóth Adrienn
 37. Jiaolian Wang Aichi